Waarom dit platform?

-Ippon- betekent het einde van een judowedstrijd (Shiai). Bij Randori gaat het gevecht door tot de speeltijd is verstreken. Judoka’s leren tijdens Randori van elkaar en worden daardoor beter. 

Randori is leuk om te doen. Een spel van balans verstoren bij de tegenstander om deze te overmeesteren met een judotechniek.

Bij Randori kan voluit worden gestreden zonder de tegenstander opzettelijk letsel toe te brengen. Dit aspect maakt Judo en vooral Randori tot een een unieke en beschaafde vechtvorm. Goede judoka’s ontwikkelen zich door het maken van veel Randori-partijen. 

Het organiseren van een Randori Competitie is daarom een eenvoudige en aantrekkelijke manier om judoka’s enthousiast te maken voor judo-sport. Dit kan op de eigen club of samen met andere clubs. 

Dit platform wil clubs en judoleraren stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van Randori-competities. Op eenvoudige wijze kan met onze tool een competitie worden aangemaakt. Het wedstrijdschema worden uitgeprint en de resultaten worden bijgehouden. 

Gestreefd is naar een zo flexibel mogelijke tool waarvan het gebruik eenvoudig is.

Randori = sportplezier = sportbeleving = betere judoka’s

Organisatie

Wanneer de competitie is aangemaakt, de deelnemers zijn ingevuld en het aantal matten (speelplekken) zijn bepaald kan het wedstrijdschema per speelronde worden uitgeprint.

Een mat-jury roept de judoka’s op voor de eerste partij, de waarnemers wachten op een centraal signaal om tegelijk aan de eerste ronde te kunnen beginnen.
Waarnemers steken een arm in de lucht wanneer beide judoka’s klaar zijn om beginnen.

Wanneer alle waarnemers een arm in de lucht hebben, wordt er een centraal signaal gegeven en gaat de gekozen speeltijd in. De waarnemer start de partij met ‘Hajime’.

Na afloop van de gekozen speeltijd klinkt er weer een centraal signaal waarop de waarnemers de partij beëindigen met ‘mate-soremade’.

De waarnemer vraagt de judoka’s om wat dichter bij elkaar te komen en vraagt hen wie zij de beste vonden. Wanneer daar overeenstemming over is gaan beide judoka’s naar de jury tafel en geven de uitslag door. De waarnemer grijpt alleen in wanneer de verkeerde winnaar van de mat zou dreigen te gaan.

De mat-jury noteert het aantal behaalde punten op het wedstrijdformulier.

De competitieleider vult na afloop de resultaten in het wedstrijdschema online in.

Prijzen

In de judosport worden traditioneel veel prijzen gegeven. Menig succesvolle jeugdjudoka heeft tegenwoordig een uitpuilende prijzenkast die bij een wereldkampioen niet zou misstaan. Bij een Randori Competitie dient het accent echter op de sportbeleving en het plezier van de activiteit te liggen. Is de competitie afgelopen dan is een prijsje natuurlijk wel leuk maar liever geen grote glimmende bekers etc. Het doel is judoka’s plezier te laten beleven aan hun sport. Het verzamelen van grote glimmende bekers op een te jonge leeftijd kan voor een vroegtijdige verzadiging zorgen in het winnen van prijzen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.