Privacyverklaring Randori Platform

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.judo-randori-competitie.nl en de daarop aangeboden Competitie Tool. In deze privacy verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van je verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Zowel de website als de Competitie Tool is eigendom van Judo Magazine B.V. Hieronder tref je onze gegevens aan:

Judo Magazine B.V.
Bakenessergracht 30
2011JW Haarlem
E: info@judo-randori-competitie.nl
KVK 34075213

Judo Magazine heeft haar website en de Randori Tool laten ontwikkelen om clubs en judoleraren te stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van Randori-competities. Het organiseren van een Randori Competitie is een eenvoudige en aantrekkelijke manier om judoka’s enthousiast te maken voor judosport. Op een eenvoudige wijze kan met onze tool een competitie worden aangemaakt, het
wedstrijdschema worden uitgeprint en de resultaten worden bijgehouden. Gestreefd is naar een zo flexibel mogelijke tool waarvan het gebruik eenvoudig is, en het gebruik ervan is gratis.

Website / Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie voor jou zo relevant mogelijk te maken. Wanneer je onze website bezoekt worden er alleen functionele- en analytische cookies geplaatst. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het
functioneren van de website en gebruiken geen persoonsgegevens. Analytische cookies helpen met het monitoren van de kwaliteit en efficiëntie van de website. Omdat met het plaatsen van dit soort Cookies geen persoonsgegevens worden verwerkt, hoef je hier ook geen toestemming voor te geven. Daarnaast is het mogelijk om via de website contact op te nemen via het contactformulier om
bijvoorbeeld vragen te stellen of suggesties te doen voor verbeteringen. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij je de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– Naam / Club / Functie / E-mailadres
Wij hebben deze gegevens nodig om contact met je op te kunnen nemen en om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Randori Tool
Via de website kan je gebruik maken van de Randori Tool. Daarvoor dien je je eerst te registreren, een account aan te maken en de gebruiksvoorwaarden te accepteren. Met het gebruik van de Randori Tool verwerken wij de volgende gegevens van je:
– Gebruikersnaam / E-mailadres / Wachtwoord
We hebben deze gegevens nodig om de tool voor je beschikbaar te maken en de afspraken uit de gebruikersovereenkomst na te komen.

Als je een competitie aanmaakt met de Randori Tool, voer je de namen van de deelnemers in zodat de Randori Tool het speelschema kan aanmaken. Als organisator van de competitie ben je wettelijk gezien de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de deelnemers, wij zijn de verwerker van deze gegevens. Zorg er voor dat je zo min mogelijk persoonsgegevens invoert
(bijvoorbeeld alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam), en vraag zo nodig toestemming van de deelnemers en/of ouders.

Doelen van de verwerking en doorgifte
De persoonsgegevens die wij verwerken worden alleen gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen. Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan andere partijen. Een uitzondering daarop is de partij die onze website host: TransIP uit Amsterdam. Wij hebben met TransIP een overeenkomst gesloten waarin afspraken staan over onder andere de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan en de beveiligingsmaatregelen. Zij verwerken de persoonsgegevens in opdracht van ons, en in geen geval zullen zij inbreuk maken op hetgeen we in deze privacy verklaring hebben opgenomen.

Bewaartermijnen
We bewaren je gegevens zolang je gebruik maakt van je account.
Je kunt altijd zelf je account verwijderen als je niet langer gebruik wilt maken van de Randori Tool. Door het account te verwijderen, worden ook automatisch alle gegevens die je hebt verstrekt, zowel van jezelf als ook de namen van de deelnemers aan de competitie, verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van de Randori Tool, en dus ook de toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daardoor is de kans op verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens die met het gebruik van de Randori Tool verwerkt worden klein. Als
ondanks de genomen maatregelen sprake is van een datalek, dan handelen we dat natuurlijk conform de regels af. Als je zelf het idee hebt dat er sprake is van een datalek, of als je vermoedt dat dit zo is, dan vragen we je dit zo snel mogelijk bij ons te melden.

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
De AVG benoemt een aantal rechten die de personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt hebben:
– Inzage: je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien.
– Corrigeren: als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan je kan ons ook om hulp vragen.
– Verwijderen: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Ook dit kun je zelf doen door je account te beëindigen.

Als je een vraag, of een verzoek hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je dat doen door een email te sturen naar: info@judo-randori-competitie.nl.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, bijvoorbeeld wanneer de website of de Randori Tool wordt vernieuwd. U ziet dit aan de datum die onderaan dit document is vermeld.

Vragen?
Als u vragen heeft over deze voorwaarden of over het privacy beleid, dan kunt u altijd contact met
ons opnemen via info@judo-randori-competitie.nl.

Haarlem, oktober 2021